INTERSEPT ANTISEPTILINE GEEL KÄTELE 2,5ML N250

87,77 €

0,35 €/tk


Tootevorm / pakend
GEEL
Kogus pakendis
2.5ML

Tootetutvustus, kasutusviis
Lõhnastatud antiseptiline geel kätele ja kehale. Enne kasutamist lugeda läbi kaasas olev juhend.

Omadused: INTERSEPT ANTISEPTILINE GEEL on sidrunilõhnaline antiseptiline puhastusvahend kätele ja kehale. Omab bakteritsiidset, virutsiidset ja fungitsiitset toimet. INTERSEPT GEEL hävitab Gram-negatiivseid, Gram-positiivseid baktereid ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega (Sh HIV, Vaccinia, HBV, H1N1) kui ka ümbriseta viiruseid. Geel aurustub nahapinnalt kiiresti ning peale kasutamist jääb käenahk pehme, siidine ja meeldiva lõhnaga.

Kasutusvaldkond: koduapteek, reisile, tervishoiuasutused, veterinaaria, iluteenindajad jne.

Kasutamisjuhised
Kanda väike kogus geeli kuivale nahale ja hõõruda kuni kuivamiseni. Mitte kasutada lahtistel haavadel.

Toimeained ja nende kontsentratsioon
etüülalkohol 71%, puhastatud vesi, glütseriin, karbomeer, sidruni lõhnaaine, trietanoolamiin, kvaternaarnsed ammooniumisoolad: bensüül-C12-18-alküüldimetüülkloriid ja C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)).

Toimeained:
etanool – 71%
C12–18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid – 0,01%
C12–14-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid – 0,01%

Etanoolisisalduse mahuprotsent (% vol)
71

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Ettevaatust, sisaldab biotsiide!
H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210: Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest, kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.
P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.
P233: Hoida pakend tihedalt suletuna.
P305+P351+P338- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P273: Vältida sattumist keskkonda.
P501: Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Säilitamistingimused
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Netokogus
2,5 ML x 250 TK

Loaomanik ja loa number
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS, Vanapere tee 14, Püünsi, Viimsi vald, 74013, Harjumaa,
Eesti Tel.: +372 6 005 005

Loa nr: 1888/20
Write Your Own Review
You're reviewing:INTERSEPT ANTISEPTILINE GEEL KÄTELE 2,5ML N250
Sinu hinnang