„Küpsiste“ kasutamise tingimused

Käesolevad tingimused reguleerivad veebilehel www.apothekabeauty.ee (edaspidi - Veebileht) „küpsiste“ kasutamise tingimusi.

Veebilehe kasutamisega loeme, et külastaja on tutvunud käesolevate tingimustega. Kui külastaja ei ole nõus „küpsiste“ kasutamisega, võib see tähendada tõrkeid Veebilehe pakutava mõne funktsionaalsuse kasutamisel.

 
1.     Millist informatsiooni me „küpsistega“ seoses kogume?


Veebilehe poolt „küpsiste“ kasutamisega seoses kogutakse ja säilitatakse järgnevaid kasutajaga seonduvaid andmeid:

  • informatsioon Teie arvuti, Teie külastuste ning ostude kohta Veebilehel, kaasa arvatud Teie IP-aadress, Veebilehega liitumise aeg ja kuupäev.

2.     „Küpsised“


Küpsised sisaldavad infot, mille veebiserver saadab veebilehitsejale ning mille veebilehitseja salvestab. Käesoleva Veebilehe kasutuse analüüsiks kasutame me „Google Analyticsit“ ja teisi samalaadseid vahendeid. Need vahendid genereerivad statistilist ja muud informatsiooni Veebilehe kasutamise kohta küpsiste abil, mis on salvestatavad külastajate arvutitesse. Veebilehe külastuste kohta kogutud informatsioon on kasutatav aruannete loomiseks Veebilehe kasutuse kohta. Seda informatsiooni säilitab Google või muu teenuseosutaja. Küpsiseid kasutame ka Teie, kui varasema Veebilehe külastaja äratundmiseks.

Rohkem informatsiooni Veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate www.aki.ee/et/kupsised  

Enamik veebilehitsejaist võimaldavad tagasi lükata kõiki küpsiseid, mõningad veebilehitsejad võimaldavad tagasi lükata vaid kolmandate isikute küpsiseid. Sõltuvalt Teie veebilehitsejast saate seega lükata tagasi osa või kõik küpsised, kuid juhime tähelepanu, et kõigi küpsiste blokeerimine mõjutab negatiivselt käesoleva Veebilehe kasutamist ja ilma küpsisteta ei saa Te kasutada kõiki Veebilehe võimalusi.

Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega ja (või) soovite enda nõusolekut tühistada, palume, et informeeriksite meid sellest e-posti teel info@apothekabeauty.ee


 3.     Teie andmete kasutamine


Veebilehe poolt „küpsiste“ kasutamisega seoses kogutavad isikuandmed on kasutatavad järgnevatel eesmärkidel:

  • selleks, et võimaldada Teil kasutada meie Veebilehte ja osutatavaid teenuseid;
  • Veebilehe külastamisel Teie kasutusmugavuse tagamiseks (nt automaatselt pakutavad väljad Teie andmetega);

Teie isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või Te taotlete nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul.

 
4.     Andmete avaldamine


Veebilehe haldaja ja andmete vastutav töötleja, Apteegi Beauty OÜ, võib avaldada „küpsiste“ kasutamisega seoses kogutavaid andmeid oma töötajatele ja teenuse osutajatele (nt Google Analytics), kui see on vajalik eesmärkidel, mis on toodud käesolevates tingimustes.

Peale selle võime avaldada Teie kohta „Küpsiste“ kasutamisega seoses kogutud informatsiooni:

  • kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt;
  • enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks).

 5.     Tingimuste muudatused ja kontaktandmed


Meil on õigus igal ajal uuendada käesolevaid tingimusi. Muudatused jõustuvad avaldamisest Veebilehel.

Kui Teil tekib küsimusi, mis on seotud käesolevate tingimustega, palume võtta meiega ühendust:

Apteegi Beauty OÜ

Registrikood: 11416750
Aadress: Vae 16, Laagri, Saue vald, Harjumaa, 76401
E-post: info@apothekabeauty.ee

Kontakttelefon: 6501901

Viimane uuendus on tehtud 2018.09.21.